INTERCOMMUNALE VERENIGING HOOGE MAEY

Eindrapport Hooge Maey

Na bijna 20 jaar van duurzaam afvalbeleid, zijn de doelstellingen van de Intercommunale Vereniging Hooge Maey bereikt. De grootste stortplaats van Vlaanderen is gesaneerd, de risico's voor mens en milieu zijn uitgeschakeld en de duurzame exploitatie is een feit. Hier leest u het eindrapport van de Hooge Maey, die eind 2017 vereffend en ontbonden werd. (5,3Mb)

Volg Hooge Maey op facebook en You tube

Volg het reilen en zeilen van de Hooge Maey via Facebook en Youtube. De Hooge Maey voert open communicatie hoog in het vaandel en wil openbare besturen en bedrijven correct informeren en haar kennis delen. De sociale media zijn informatiekanalen die ons daarbij kunnen helpen.

 

Duurzaamheid als sturend principe

Duurzaamheid, in al zijn facetten, is richtinggevend voor het doen en laten van de intercommunale vereniging. Ze benadert maatschappelijk verantwoord ondernemen als een continu leerproces waarbij duurzaamheid bewust wordt geïntegreerd in het dagelijks handelen en de lat steeds hoger wordt gelegd. Op de Hooge Maey worden kringlopen maximaal gesloten. Twee belangrijke voorbeelden hiervan zijn de stortgasvalorisatie en de algenplantage.