INTERCOMMUNALE VERENIGING HOOGE MAEY

Volg Hooge Maey op facebook en You tube

Volg het reilen en zeilen van de Hooge Maey via Facebook en Youtube. De Hooge Maey voert open communicatie hoog in het vaandel en wil openbare besturen en bedrijven correct informeren en haar kennis delen. De sociale media zijn informatiekanalen die ons daarbij kunnen helpen.

 

 

Evaluatierapport 2015

In haar evaluatierapport brengt de Hooge Maey verslag uit over de functionele en financiële aspecten van de bedrijfsvoering sinds de oprichting van de Vereniging. (pdf, 4,72Mb)

Duurzaamheid als sturend principe

Duurzaamheid, in al zijn facetten, is richtinggevend voor het doen en laten van de intercommunale vereniging. Ze benadert maatschappelijk verantwoord ondernemen als een continu leerproces waarbij duurzaamheid bewust wordt geïntegreerd in het dagelijks handelen en de lat steeds hoger wordt gelegd. Op de Hooge Maey worden kringlopen maximaal gesloten. Twee belangrijke voorbeelden hiervan zijn de stortgasvalorisatie en de algenplantage.