INTERCOMMUNALE VERENIGING HOOGE MAEY

Algen als oplossing voor schaarste van fossiele grondstoffen

Voor nieuwe projecten trekt de Intercommunale Vereniging Hooge Maey resoluut de kaart van de hernieuwbare energie. Zo ook met het project 'Alchemis' waarbij algen gekweekt worden om ze om te zetten tot biogrondstoffen. Algen zijn een manier om CO2-emissie te verminderen en biomassa te produceren. Zij maken hiervoor gebruik van de perifere structuur van de stortplaats. Daarnaast zorgen de algen voor een energiebesparing in de eigen waterzuiveringsinstallatie doordat zij het ammonium dat aanwezig is in het afvalwater, direct opnemen. Uit de algen worden biogrondstoffen gewonnen die ingezet kunnen worden in de chemische industrie. Ze vervangen daar grondstoffen die nu uit fossiele brandstoffen gewonnen worden. Het algenproject werd opgezet samen met 7 partners en kreeg gedurende 3 jaar gedeeltelijk financiële steun van MIP 2. Tijdens de Open Bedrijvendag van 2010 werd in avant-première het eerste deel van de proefinstallatie getoond op een oppervlakte van 30m². Het MIP-project eindigde op 31/12/2012. De algenplantage bleef nog verder werken tot eind 2017. Hierna is besloten om het algenproject verder te zetten op een nieuwe locatie, in een gesloten hal, onder kunstlicht.

De partners in 'Alchemis'

De partners van Hooge Maey  in het Alchemis-project waren

Vito
Proviron
Desmet Ballestra
Gea Westfalia

Orineo
Essenscia
Universiteit Gent
Universiteit Wageningen

Een beschrijving van de rol van elk van deze partners vind je in dit document.