INTERCOMMUNALE VERENIGING HOOGE MAEY

Duurzaam concept

De Hooge Maey kiest voor een doorgedreven saneringsproject dat consequent de nadruk legt op kwaliteit en duurzaamheid. Hiermee zorgt zij ervoor dat de effecten van de stortplaats op de omgeving verwaarloosbaar zijn.

De sanering krijgt vorm via een combinatie van technieken. Het terrein is uitgestrekt over 100 hectaren en werd ingedeeld in zones. Elke zone heeft een eigen saneringsaanpak. Altijd werd gekozen voor de best beschikbare technieken.

Risico-analyse

Een doorgedreven risico-analyse vomde de basis voor het saneringsplan. Zo werd de invloed van het stort op bodem, lucht en water nagegaan. Hiervoor werden de meest moderne technieken gebruikt:

  • De invloed van de stortplaats op het grondwater werd nagegaan met behulp van tracers zoals de genetische fingerprint van bacteri├źn en de aanwezigheid van het tritium-ion in stortplaats en grondwater
  • het opsporen van water via een electro-magnetische sondering
  • de installatie van een proeffakkel om de hoeveelheid en de kwaliteit van het stortgas te bepalen
  • het aanleggen van proefvelden om het beste systeem voor isolatie van vervuilde sites uit te voeren
  • het opstellen van pilootinstallaties om de keuze van de meest performante waterzuivering te bepalen

Elke zone een eigen sanering

De Hooge Maey is opgedeeld in verschillende zones die, naargelang hun eigenschappen, een eigen, specifieke sanering kregen.

  • Op de Zone A werd een erg lokale vervuiling door industrieel slib en teer gevonden. Hier werd vroeger industrieel en huishoudelijk afval gestort. Deze zone is niet meer actief. De afvalstoffen werden volledig afgegraven en extern verwerkt. Vandaag bevindt zich hier een bufferbekken met rietveld. Het regenwater van zone B wordt via deze zone afgevoerd naar het Schijn.
  • In Zone B werd gedurende 20 jaar industrieel en huishoudelijk afval gestort. Om ervoor te zorgen dat het afval dat erin geborgen is geen invloed meer kan hebben op het milieu, werd deze zone ge├»soleerd. Vandaag doet deze gesaneerde zone opnieuw dienst als stortzone.
  • Zone C is de centraal gelegen, grootste 'afvalberg'. Tot 16 juli 2009 werd hier afval gestort. In 2012 is de eindafdek van de berg voltooid.
  • Op Zone D zijn de saneringswerken beperkt gebleven. Een deel van de zone werd in concessie gegeven aan een bedrijf dat het materiaal aanmaakt dat nodig is voor de eindafdek (Hydrostab) en een bedrijf dat bouw- en sloopafval recupereert

To top

Voornaamste saneringswerken

Tussen 1999 en 2012 werden de volgende werken uitgevoerd om de sanering vorm te geven: