INTERCOMMUNALE VERENIGING HOOGE MAEY

Isoleren, cruciaal onderdeel van risicobeheersing

‘Isoleren’ is een belangrijk onderdeel van de sanering en exploitatie van de stortplaats. Het houdt in dat alle invloeden naar bodem, lucht en water uitgesloten worden. Een dikke, onderliggende kleilaag, eigen aan de polder Hooge Maey, isoleert het afval van het grondwater. Er wordt voor gezorgd dat zowel actieve als oudere niet-actieve stortzones aan de zijkanten ter hoogte van de taluds én aan de bovenkant goed afgeschermd zijn. Om deze eindafdek te realiseren wordt gebruik gemaakt van een waterremmende steunlaag. De speciale materie die hiervoor gebruikt wordt, 'Hydrostab', wordt ter plaatse geproduceerd. Daarop ligt een kunststoffolie. Tenslotte is het geheel bedekt met een goed drainerende bewortelingslaag. De laatste stap is het inzaaien van deze laag.

De eindafdek heeft een dubbele functie: als afdichtlaag of isolatielaag van de deponie enerzijds en als afwateringslaag van het regenwater anderzijds. Vandaar dat onderaan in de afgewerkte taluds een systeem voorzien is om regenwater af te voeren.

Op een aantal plaatsen werd een verticale afscherming (kleidam) samen met een drainageleiding aangebracht om te beletten dat percolaat zich zou verspreiden.

De 'zone C' is de centraal gelegen zone van het terrein van de Hooge Maey. Hier bevindt zich het grootste stortmassief. In juli 2009 werden hier de stortactiviteiten stopgezet. Om ervoor te zorgen dat het afval niet meer in contact kan komen met de omgeving en dat er ook geen vermenging kan optreden van afvalwater met het grondwater wordt op deze zone een eindafdek aangebracht.

De eindafdek bestaat uit verschillende lagen: een drainerende onderlaag, een waterondoorlatende minerale laag (Hydrostab), HDPE-folie met een dikte van 2,5 mm, een drainerende zandlaag van een halve meter dikte en een bewortelingslaag van 1 meter dikte. Zone C beslaat een af te dekken oppervlakte van 32 hectaren. 

Grote hoeveelheden materiaal waren nodig om deze zone af te dekken.

  • 500.000 ton hydrostab (25.000 vrachtwagens)
  • 640.000 ton teelaarde (32.000 vrachtwagens)
  • 320.000 ton zand, afkomstig uit de haven (16.000 vrachtwagens)
  • 320.000 m² HDPE-folie

Voor dezelfde oppervlakte wordt begroening voorzien. De begroening zal de toplaag beschermen tegen erosie en zorgen voor het behoud van de stabiliteit van de taluds.

bondage-guru.net pornoplanet.org adult-porno.org